Tin cậy

MAX GO

bayt-apps
25.82MB
Tải về
Tải về 3k - 5k
Phiên bản 3.4.3 1 năm trước

Mô tả của MAX GO

Introducing MAX GO®. The streaming service from Cinemax®. Instantly access over 400 of the biggest Hollywood hit movies, indie favorites, and Max After Dark Series – now available on Android smartphones!

Get Moving. Get MAX GO.

It’s free with your Cinemax subscription through participating television providers.

With the New MAX GO App You Can:

• Let loose and kick back with unlimited access to hundreds of Hollywood hit movies, indie favorites and more. It’s free for Cinemax subscribers.

• Make it personal. Create a customized Watchlist and see all the Cinemax movies you love – whenever, wherever!

• Set a Series Pass® to automatically send new episodes of the new Cinemax original series Strike Back to your Watchlist.

• Max on the move. With MAX GO on your Android smartphone, catch every action-packed moment of your favorite Cinemax movies, wherever you are.

• Keep the conversation going and share updates about your favorite Cinemax hits on Facebook or Twitter.

• New titles are added every week, so there is always something new and exciting to watch.

• Plus, with Max Uncut, go behind the scenes and get the real, uncensored stories from the biggest Hollywood stars.

MAX GO® is only accessible in the US and certain US territories. Minimum 3G connection is required for viewing on mobile devices. Some restrictions may apply. ©2011 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Giới thiệu MAX GO ®. Các dịch vụ trực tuyến từ Cinemax ®. Truy cập ngay lập tức hơn 400 lớn nhất của bộ phim Hollywood nổi tiếng, độc lập yêu thích, và Max After Dark Series - bây giờ đã có trên điện thoại thông minh Android!

Di chuyển được. Được MAX GO.

Hoàn toàn miễn phí với các thuê bao Cinemax của bạn thông qua tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình.

Với New MAX GO ứng dụng bạn có thể:

• Hãy thả lòng và đá trở lại với giới hạn truy cập đến hàng trăm phim Hollywood nổi tiếng, độc lập và yêu thích hơn. Hoàn toàn miễn phí cho các thuê bao Cinemax.

• Làm cho nó cá nhân. Tạo ra một tôi theo dõi tùy chỉnh và xem tất cả các phim Cinemax bạn yêu - bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào!

• Thiết lập một Series đèo ® để tự động gửi tập phim mới của Cinemax loạt Strike gốc mới Trở lại danh sách theo dõi.

• Max di chuyển. Với MAX GO trên điện thoại thông minh Android của bạn, nắm bắt mọi thời điểm hành động đóng gói các yêu thích phim Cinemax của bạn, bất cứ nơi nào bạn đang có.

• Giữ cuộc đàm thoại đi và chia sẻ thông tin cập nhật về lượt truy cập Cinemax yêu thích của bạn trên Facebook hoặc Twitter.

• tiêu đề mới được thêm vào mỗi tuần, vì vậy luôn luôn có cái gì đó mới và thú vị để xem.

• Ngoài ra, với Max Uncut, đi đằng sau hậu trường và nhận được thực tế, những câu chuyện kiểm duyệt từ các ngôi sao Hollywood lớn nhất.

MAX GO ® là chỉ xuất hiện ở Mỹ và vùng lãnh thổ Mỹ hay không. Kết nối 3G tối thiểu là cần thiết để xem trên các thiết bị di động. Có thể áp dụng một số hạn chế. © 2011 Home Box Office, Inc Tất cả các quyền. Cinemax ® và các kênh liên quan và nhãn hiệu dịch vụ là tài sản của Home Box Office, Inc</div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho MAX GO

5
3
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0

Đánh giá MAX GO

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên MAX GO, hãy là người đầu tiên!

Cờ MAX GO

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng bayt apps
Cửa hàng bayt-apps 1.54k 325.8k

Thông tin APK về MAX GO

Phiên bản APK 3.4.3
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Home Box Office Inc.
Chính sách riêng tư http://www.maxgo.com/#privacy/


Tải về MAX GO APK
Tải về